Historia

HANULIN  -nasze osiedle kiedyś należało do parafii p.w. św. Marcina w Kępnie.W roku 1976 utworzono tu za wstawiennictwem księdza prałata Mariana Magnuszewskiego, proboszcza parafii pw. św. Marcina w latach 1945-85 u władz kościelnych ośrodek duszpasterski.
28 XII 1976 r. dekret arcybiskupa Antoniego Baraniaka ustanawia, że od 1 I 1977 r. w Hanulinie powstanie samodzielny ośrodek duszpasterski.

kosciol

28 sierpnia 1977 roku w Hanulinie, w punkcie katechetycznym ma miejsce pierwszy odpust. Mszy przewodniczy prałat Magnuszewski. Od dłuższego czasu administratorem jest ks. Jędrzej Ziegler , oficjalnie wikariusz w Kępnie, ale uznanie przez władze państwowe jego funkcji staje się faktem dopiero w sierpniu 1978 r.

koizol koscil5 koscil6 koscill5 kosciol2 kosciol3 kosciol4

                                                                                 

Zdjęcia z historii parafii i Hanulina – nadesłane przez wiernych….

 

Z lewej ks.Józef Kaingba, ks.M.Magnuszewski,ks.Jedrzej.

W 1980 r. umiera nagle ks.Jędrzej  Ziegler.

 

 

Od 1 października 1980 proboszczem zostaje ks. Andrzej Walczak.

1 stycznia 1979r. dekretem Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Jerzego Stroby erygowano parafię, ośrodek katechetyczny stał się tym samym samodzielną parafią p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej.
W roku 1981 parafia otrzymała pozwolenie na budowę kościoła, domu katechetycznego i probostwa.
Natychmiast przystąpiono do ustalenia lokalizacji, wykupienia ziemi i zapisania jej na własność Kościoła. Uzbrojono teren oraz zaczęto gromadzić materiał na budowę. Załatwiono formalności z architektem,Andrzejem Maleszką, uzyskano zatwierdzenie projektu budowy przez Kurię Metropolitalną w Poznaniu i Władze Wojewódzkie w Kaliszu.13 kwietnia 1983 r. rozpoczęto budowę kościoła.

 

kosciol8

Do  prac   parafianie  przystąpili  z  ogromnym zapałem , wiarą  i pragnieniem  posiadania  własnej  świątyni. O  gorliwości ich świadczy  fakt, iż  tegoż  jeszcze  roku  1983, w  I  niedzielę  Adwentu, nastąpiło  poświęcenie  domu  katechetycznego, który został   przystosowany  na kaplicę. W  sierpniu – w  odpust  ku czci M.B. Częstochowskiej – tegoż  samego  roku  prace  przy  budowie  kościoła  były  już  tak daleko  posunięte, że nastąpiło  wmurowanie  kamienia węgielnego, który poświęcił  Ojciec  św. Jan  Paweł  II  w  Poznaniu.

                                                                             Ks.bp.T.Etter – wmurowanie kamienia

 

W  roku  1988   kościół   był  już  przygotowany  do konsekracji. Konsekrację  poprzedziły  Misje parafialne,które  odbyły się  w dniach  od  3 – 10 XII 1988  r. Uroczystość  konsekracji  kościoła    odbyła  się  11 grudnia  1988 r. Kościół p w  M.B. Częstochowskiej konsekrował  Ks. Arcybiskup  Metropolita  Jerzy   Stroba   z  Poznania.

Z życia parafii

1 stycznia  2004 r.  parafia  obchodziła  25 – lecie  istnienia.

 

Uroczystości  przewodniczy Jego  Eksc. Ks. Biskup  Stanisław Napierała, Ordynariusz  Diecezji  Kaliskiej.

 

Nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej

 

W  listopadzie  2013  r. parafia  obchodziła  25 – lecie  konsekracji kościoła  oraz  35 -lecie  istnienia  parafii. Uroczyście  wniesiono  do  kościoła  relikwie  Bł. Jana Pawła  II. Uroczystości   przewodniczył  Jego  Eksc. Ks. Biskup  Edward  Janiak  – pasterz  diecezji.

 

koscil12

1 lipca 2016 r. kolejnym, trzecim proboszczem zostaje ks. kanonik Z. Marek Nagler